Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

MHD Vimperk

Linka 375001 Autobusové nádraží - sídliště - Nemocnice - Autobusové nádraží propojuje sídliště s průmyslovou zónou ve Špidrově ulici, nemocnicí a centrem města, cestující tak mohou využívat linku k přepravám do zaměstnání, do škol, nebo do nemocnice a do centra města.

Tarifní podmínky jsou upraveny ceníkem, schváleným městem Vimperk. Kompletní ceník jízdného viz níže.

Jízdné je možné hradit v hotovosti u řidiče nebo bezhotovostně čipovou kartou - Dopravní kartou, vydanou dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. z kreditu elektronické peněženky, nabité na kartu.

Obyvatelé města Vimperka starší 65 let mají na základě jízdního dokladu - Dopravní karty jízdné bez omezení zdarma.

Jednorázový poplatek za vydání čipové karty je 100,-Kč, držitelé karty mohou čipovou kartu využívat pro úhradu jízdného v MHD Vimperk i na příměstských autobusových linek provozovaných ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. k hrazení jednorázového jízdného.

Kredit jízdného na kartu je možné dobít na dispečinku dopravce na autobusovém nádraží ve Vimperku, nebo u každého řidiče dopravce. Minimální částka dobitého kreditu je 50,-Kč. Více informací o Dopravní kartě najdete v sekci Pravidelná doprava/Dopravní karta

Ceník jízdného platný od 1.9.2015

Jednorázové obyčejné jízdné hotovostní a bezhotovostní  10 Kč
Jednorázové poloviční jízdné pro děti od 6 do 15 let věku hotovostní a bezhotovostní*  5 Kč
Jednorázové žákovské jízdné pro žáky do 15 let věku bezhotovostní**  3,75 Kč
Jednorázové studentské jízdné pro žáky od 15 do 26let věku bezhotovostní **  7,5 Kč

*děti mladší 15 let prokazují od věku 10 let nárok na zlevněné jízdné totoženkou, vystavenou dopravcem
** sleva 25% z ceny polovičního jízdného)
*** sleva 25% z ceny obyčejného jízdného)
Žáci a studenti prokazují nárok na zlevněné jízdné platným a potvrzeným žákovským průkazem, uznávaným v linkové autobusové i vlakové dopravě.

Přeprava zdarma

  • Přeprava seniorů nad 65 let věku - senioři se prokazují průkazem seniora, vydaným městem Vimperk. Seniorům nad 65let věku je vydána za jednorázový poplatek 100,-Kč čipová karta, prokazující nárok na bezplatné jízdné v MHD ve Vimperku.
  • Děti ve věku do 6 let
  • Kočárek s dítětem
  • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a jejich průvodci včetně vodícího psa
  • Zavazadlo do rozměru 20 × 30 × 50 cm, tyčové zavazadlo do délky 150 cm a do průměru 10 cm, deskové zavazadlo do rozměru 80 × 100 × 5 cm, nákupní taška na kolečkách a snadno přenosné věci, které lze držet na klíně.
  • Zvíře v přenosné schráně s nepropustným dnem do rozměru 20 × 30 × 50 cm.

Jízdní doklady

Jízdné zakoupí cestující ve vozidle u řidiče před započetím přepravy. V MHD je možno zakoupit jízdné hotovostně nebo bezhotovostně prostřednictvím Dopravní karty - čipové karty s finančním kreditem ve formě elektronické peněženky, vystavené ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.